سرزمین کد در تاریخ بیستم مهر 1399 رو نمایی شد.

و از همان موقع تا به حال در راستای آموcش رایگان زبان های برنامه نویسی و هر چیزی که به برنامه نویسی ارتباطی داشته باشد خدمت می کند.

سرزمین کد توسط پدرام ربیعی تاسیس گردید.

این سایت تمامی آموزش های خود را به صورت ساده و قابل فهم در عین حال حرفه ای تدریس می کند، آموزش نخواهید یافت کا پروژه محور نباشد.

از این روT تصاویری هم در مابین مطالب قرار می گیرند که دانستنی هایی در مورد با موضوع مورد بحث هستند.

سرزمین کد تنها یک نسخه داشته و تنها همین سایت نسخه ی اصلی می باشد.

اطلاعات تماس با مدیریت

شماره تماس: 09030957118

ایمیل شخصی: pedram4407@gmail.com

ایمیل سایت: info@sarzamincode.ir

 

فهرست